Mali Pitagora – od 3 do 7 godine

Šta je program Mali Pitagora?

Program namenjen deci uzrasta od 3 do 7 godina koji utiče na razvoj logičko-matematičkog mišljenja. Ovaj program osmišljen je od strane tima pedagoga, psihologa i profesora matematike i ima za cilj da podstakne maksimalno iskorišćenje kapaciteta dečijeg mozga u ranom uzrastu.

Zašto da upišem svoje dete na ovaj program?

Zato što od trenutka rođenja mozak deteta ima ogroman kognitivni kapacitet i razvija se zbunjujućim tempom. U uzrastu do 7 godina razvoj mozga je skoro završen, pa je veoma važno da u ovom periodu dete koristi svoje maksimalne kapacitete kako bi se oni dalje razvijali.

Omogućavanje ranih susreta sa matematikom razvija kod dece poverenje u njihovu sposobnost da razumeju i koriste matematiku. Ova pozitivna iskustva pomažu deci da razviju sposobnosti poput istraživanja, fleksibilnosti, upornosti, mašte i radoznalosti.

Deca koja prođu programe od 3. do 7. godine stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike i kroz školovanje nemaju teškoće sa matematikom.

Ko su predavači?

Predavači su pedagozi i profesori specijalizovani u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.

Dragana Veličković, diplomirani pedagog (biografija).

Kako izgleda jedan čas?

Čas se odvija u grupama od najviše 5 polaznika, uz individualni pristup radu, jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta. U nastavi se koriste didaktički materijali koji su izrađeni na osnovu iskustva i rada na razvoju logike kod dece uzrasta od 3. do 7. godine. Ovi materijali omogućavaju da dete kroz igru i na interesantan način savlada logičke veštine i reši prve matematičke zadatke.

Kako ću znati da li ovo koristi mom detetu?

Osim što ćete i sami primetiti napredak kod deteta, u svakom momentu pratićete rad na časovima kroz elektronski dosije koji poseduje svaki polaznik. Ovde možete videti šta je rađeno na času, kakve rezultate je Vaše dete pokazalo, koje su jače strane, a koje slabosti u znanju deteta.

Pogledajte primer elektronskog dosijea.

Kada i gde se održavaju časovi?

Časovi se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta, na adresi Studentski trg 5 (Kolarčeva Zadužbina).

Od septembra 2018. godine nastava će biti realizovana i na novoj adresi Bulevar Mihajla Pupina 10a (YUBC).

Kako da se prijavim?

Prijave za probni čas koji je besplatan se vrše putem linka za prijavu ili na telefon 066.224.555

Koja je cena?

Mesečna školarina iznosi 3.000 dinara.