Veliki Pitagora

Nastava iz matematike za sve učenike od I do IV razreda osnovne škole koji žele da:

  • Razumeju matematiku, a ne da je uče napamet
  • Razviju više matematičke sposobnosti od prosečnih
  • Imaju bolje ocene iz matematike
  • Pripreme se za takmičenja iz matematike

 

Program podrazumeva rad u grupi do 6 učenika.

IDENTIFIKOVANJE INDIVIDUALNIH POTREBA UČENIKA

Prvi – uvodni čas nastave služi da se učenik i profesor bliže upoznaju i da profesor stekne uvid u predznanje i afinitete deteta. Nakon toga, profesor može da pravi individualni plan i program na osnovu koga svaki učenik dobija personalizovane materijalima koje koristi u nastavi. Na ovaj način koriste se maksimalni kapaciteti deteta kako bi na što lakši, sebi svojstven način, savladalo gradivo.

Nastava se odvija jednom nedeljno u trajanju od 2 sata.

Bolji rezultati i uspeh u matematici lako se mogu ostvariti kroz redovan, kontinuiran rad tokom godine. Zahvaljujući pohađanju naših časova, učenici se osećaju sigurno i spremno u svakom momentu – nema više treme pred  kontrolni, pismeni ili završni ispit. Naši učenici razvijaju samopouzdanje i sigurnost kroz samostalno rešavanje matematičkih problema.