Veliki Pitagora

Nastava iz matematike za sve učenike osnovnoškolskog uzrasta koji žele da:

  • Razumeju i zavole matematike, a ne da je nauče napamet;
  • Razvijaju svoje matematičke sposobnosti i afinitete;
  • Savladaju ono što u školi nikako ne uspevaju i postignu bolje rezultate;
  • Pripreme se za matematička takmičenja ili jednostavno steknu znanje koje je iznad prosečnog;

 

Bolji rezultati i uspeh u matematici lako se mogu ostvariti kroz redovan, kontinuiran rad tokom godine. Zahvaljujući pohađanju naših časova, učenici se osećaju sigurno i spremno u svakom momentu – nema više treme pred  kontrolni, pismeni ili završni ispit. Naši učenici razvijaju samopouzdanje i sigurnost kroz samostalno rešavanje matematičkih problema.

Upis u školu

Upis u školu moguć je tokom čitave godine! Imate mogućnost da zakažete probni čas koji je besplatan i služi da se učenik i profesor bliže upoznaju, kao i da profesor stekne uvid u predznanje i afinitete deteta. Upravo ovakav pristup daje mogućnost profesoru da napravi individualni plan i program za svako dete i priprema perzonalizovane materijale koji se koriste u nastavi. Na ovaj način kapaciteti deteta se koriste maksimalno i omogućavaju učeniku da lakše, na sebi svojstven način, savlada gradivo i reši matematičke nedoumice.

Nakon prvog (probnog) časa, u slučaju da ste se odlučili na upis, potrebno je da kontaktirate školu i potvrdite zvaničan početak nastave. 

Kako izgleda nastava u našoj školi?

Nastava se organizuje jednom nedeljno i traje 2 sata. Deca rade u malim grupama (do 6 učenika) i pristup nastavnika je takav da svaki učenik dobija priliku da rešava one matematičke probleme koji ga najviše muče, radi na savladavanju školskog gradiva ili se priprema za određena takmičenja i slično. U toku dvočasovnog trajanja nastave, deca imaju i pauzu od 15 minuta za odmor, osveženje i druženje.

Nastava se održava vikendom i radnim danima.