ONLINE matematika

Škola matematike 2plus2, kao centar specijalizovan za učenje matematike kroz vannastavne aktivnosti više od šest godina uspešno pomaže mladim ljudima/učenicima da samostalno rešavaju matematičke probleme, zavole matematiku i već na ranom uzrastu otkriju svoje afinitete i sklonosti ka prirodnim naukama. Od 2020.godine veoma uspešno realizujemo online nastavu matematike za svu decu koja žive u dijaspori, kao i za decu koja žive izvan Srbije ili Beograda (na srpskom i engleskom jeziku):

  • za decu od 3 do 6 godina – program Mali Pitagora
  • za decu od 7 do 10 godina – program Veliki Pitagora

Ciljevi, način rada i plan i program usklađeni su upravo sa uzrastom i potrebama dece. Ono što im je zajedničko jeste da se kroz rad trudimo da deca pre svega zavole matematiku, ne doživljavaju je kao nešto teško i apstraktno, već kao nešto zanimljivo i zabavno i što im otkriva nove, do tad još uvek nepoznate svetove.

U okviru programa Mali Pitagora radimo sa decom na tri različita nivoa, od kojih svaki ima i svoj napredni nivo. Nakon prvog časa, nastavnik vrši procenu od kog nivo je najbolje početi sa radom i osmišljava program i časove u skladu sa potrebama deteta. Materijali koji se koriste u radu su prilagođeni dečjem uzrastu, sadrže dosta logičkih vežbi i igara, tako da deca često nisu ni svesna da se upravo nalaze na času matematike.

Na programu Veliki Pitagora nastavnici nakon prvog časa procenjuju koja predznanja učenik ima, kao i šta je to na čemu treba dodatno raditi. Nakon toga pravimo individualni plan rada u okviru koga će sa učenikom raditi na razvoju logičkog razmišljanja, povezivanju i primeni naučenog, kao i na jačanju učenikovog samopouzdanja i sigurnosti, ali i prepoznavanju nekih ličnih sklonosti i afiniteta.

Ono na šta posebno stavljamo akcenat, kada je reč o radu sa decom koji sa roditeljima žive izvan granica naše zemlje je da je cilj rada naše škole da pored matematičkih znanja (što je svakako u fokusu našeg rada), pomognemo roditeljima da kod dece očuvaju ili unaprede znanje srpskog jezika i neguju svoju kulturu i vrednosti zemlje iz koje potiču.

Materijali za rad su kombinacija online vežbi i zadataka koje nastavnici redovno (pre svakog časa) šalju svojim đacima, putem mejla. Vi kao roditelj možete prisustvovati časovima matematike, a svakako kompletan uvid u ono što deca rade na časovima dobijate putem jedinstvenog elektronskog dosijea koji se vodi za svako dete.

 

  • Online nastava realizuje se isključivo individualno.
  • Dužina trajanja časa za decu od 3. do 6. godine (Mali Pitagora) je 30 minuta, a za decu od 7. do 10. godine (Veliki Pitagora) je 60 minuta. Nastava se realizuje jednom nedeljno.
  • Cena online nastave za program Mali Pitagora iznosi 50 evra, a za program Veliki Pitagora 90 evra.

Za sve dodatne informacije pišite nam na office@beograd2plus2.edu.rs ili nas pozovite na 00381642245555 (viber).