ONLINE matematika

Od 2020. godine Škola matematike 2plus2 uspešno realizuje online nastavu za svu decu koja žive u dijaspori, kao i za decu koja žive izvan Srbije ili Beograda.

Ovakva nastava realizuje se isključivo individualno. Dužina trajanja časa za decu od 3. do 6. godine (Mali Pitagora) je 30 minuta, a za decu od 7. do 10. godine (Veliki Pitagora) je 60 minuta. Nastava se realizuje jednom nedeljno.

Cena online nastave za program Mali Pitagora iznosi 50 evra, a za program Veliki Pitagora 90 evra.

Za sve dodatne informacije pišite nam na office@beograd2plus2.edu.rs ili nas pozovite na 00381642245555 (viber).

Šta je program Mali Pitagora?

Program namenjen deci uzrasta od 3 do 7 godina koji utiče na razvoj logičko-matematičkog mišljenja.

Ovaj program osmišljen je od strane tima profesora matematike, pedagoga i psihologa.

Zašto da upišem svoje dete na ovaj program?

U uzrastu do 7 godina razvoj mozga je skoro završen, pa je veoma važno da u ovom periodu dete koristi svoje maksimalne kapacitete kako bi se oni dalje razvijali. Omogućavanje ranih susreta sa matematikom razvija kod dece poverenje u njihovu sposobnost da razumeju i koriste matematiku.

Kroz ovaj program usmerili smo decu u pravcu kritičkog mišljenja i primene konkretnih sadržaja na kreativan način. Jer, matematika pomaže deci da razviju sposobnosti poput istraživanja, fleksibilnosti, upornosti, mašte i radoznalosti.

Deca koja prođu programe od 3. do 7. godine stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike, razvijaju ljubav prema matematici i kroz školovanje nemaju teškoće.

Osim toga:

Sprečava se poremećaj pažnje i koncentracije u školskoj dobi;

Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja;

Sva deca ostvaruju pozitivne efekte od programa, a posebno je bitan za rano otkrivanje talenta kod dece i podsticanje njegovog razvoja.

Kako ću znati da li ovo koristi mom detetu?

Osim što ćete i sami primetiti napredak kod deteta, u svakom momentu pratićete rad na časovima kroz elektronski dosije koji poseduje svaki polaznik. Ovde možete videti šta je rađeno na času, kakve rezultate je Vaše dete pokazalo, koje su jače strane, a koje slabosti u znanju deteta.

Pogledajte primer elektronskog dosijea.