Podrška u godini pred polazak u školu

Podrška u godini pred polazak u školu, važna je jer će na taj način deca imati više samopouzdanja, bolje se adaptirati u školsku sredinu, razumeti sebe i svoje potrebe i razviti socijalne veštine koje su ključne za funkcionisanje u grupi i društvu uopšte.

Odavno je postalo jasno koliko veliki značaj za dete mogu da imaju programi za rani razvoj i stimulaciju. Svet u kakvom danas živimo nameće brži i intenzivniji dnevni ritam, a samim tim pred decu i roditelje postavlja visoke zahteve. Mnogo se govori o razvoju dece i pripremi za polazak u školu. Ipak, često nije poznato šta ta priprema zapravo podrazumeva i koje su sve to aktivnosti kojima se deci može pomoći da što bezbolnije i lakše uđu u najlepši, ali istovremeno i period sa velikim brojem izazova i odgovornosti.

Mi već 6 godina sa decom predškolskog uzrasta uspešno otkrivamo matematičke svetove. Cilj nam je da pomognemo deci da kroz igru i učenje vežbaju logičko razmišljanje, povezuju naučeno sa primerima iz svakodnevnog života i postave dobre osnove za buduća učenja. Naš stručni tim uvideo je značaj ranog učenja za sve aspekte dečijeg razvoja – intelektualnog, mentalnog, emotivnog, socijalnog i duhovnog. Vođeni time, osmislili smo program koji kroz svoje aktivnosti podržava sve aspekte dečijeg razvoja. Podrška u godini pred polazak u školu, važna je jer će na taj način deca imati više samopouzdanja, bolje se adaptirati u školsku sredinu, razumeti sebe i svoje potrebe i razviti socijalne veštine koje su ključne za funkcionisanje u grupi i društvu uopšte.

Program za predškolce realizuje se u prostorijama naše Škole u zgradi Kolarčeve zadužbine i Teniskom centru Novak. Osmišljen je tako da traje dva puta po 12 nedelja i realizuje se jednom nedeljno (na principu celodnevnog boravka). Ideja nam je da kroz 3 različite, centralne aktivnosti podstaknemo sve aspekte dečijeg razvoja.

Aktivnosti koje bi se realizovale u programu su Škola matematike, Škola tenisa i Škola glume. Zašto smo napravili baš ovaj izbor aktivnosti? Rešavanje matematičkih problema pomaže deci da razmišljaju brže, da razvijaju ideje, grade svoje logičko mišljenje i maštu. Jača njihovu koncentraciju, fokus i pažnju i daje osećaj sigurnosti i samopouzdanja. Sport je aktivnost koja osim što pospešuje pravilan fizički razvoj dece, jača njihove socijalne veštine, uči ih saradnji i dobroj komunikaciji i jača osećaj pripadnosti grupi odnosno timu. Takođe, tenis kao individualni sport pomaže deci da osete blagodeti sopstvenog truda i uspeha, a zahteva od njih preciznost, posvećenost i fokus. Kroz različite vežbe glume deca će otkrtiti sasvim nove aspekte sebe, doživeti svoje potrebe na neki drugi način, naučiti kako je to kada se nađemo u novoj, nepoznatoj situaciji, vežbaće različite reakcije, naučiti dosta o emocijama i njihovom izražavanju, jačati sposobnost javnog istupanja i izražavanja.

Ideja nam je da kroz učenje, dobro druženje i zabavu zađemo u sve aspekte dečijeg razvoja, pomognemo im da postanu svesniji sebe i sveta oko sebe, kako bi lakše odgovorili na izazove koji ih čekaju kada otvore vrata svog školskog života.

 

Stručni saradnik pedagog

Svetlana Grković