Matematika u svakodnevnom životu moje porodice

Matematika u svakodnevnom životu moje porodice je Praktikum gde smo predstavili ključne matematičke koncepte kroz ideje koje roditelji male dece treba da istraže zajedno sa decom kako bi podržali razvoj svakodnevnog matematičkog razmišljanja od ranih dana do sedme godine.

Praktikum se sastoji od 9 kategorija i u okviru svake nalaze se:

??? Zanimljivi matematički izazovi/zadaci podeljeni po stepenu težine

? Uputstva za roditelje

????Odeljak matematika u svakodnevnom okruženju – kako da deca vide primenu matematike u svakodnevnim aktivnostima

Cilj ovog praktikuma je postavljanje osnove za doživotno matematičko razmišljanje i može da usmeri roditelje i nastavnike u podučavanju u ranom detinjstvu.

Učenje rane matematike znači prilike da se igrate i razgovarate o velikim matematičkim idejama.

Saznajte zašto je važno podsticati decu da uče matematiku od ranih dana.

Mi verujemo da je potrebno da razumete nešto da biste mogli tome da podučavate pravilno i druge (svoju decu). Zbog toga, verujemo da i roditelji i nastavnici moraju da razumeju šta je rana matematika, kao i da razumeju početne (prethodne) koncepte koji su uvod u matematičko razmišljanje. To nisu samo
brojevi, brojanje i nije samo pamćenje naziva geometrijskih oblika.

Samo zajednički, mi kao nastavnici (učitelji, vaspitači, stručni saradnici,…) i vi kao roditelji, možemo da transformišemo razumevanje, podučavanje i učenje rane matematike iz temelja.

Cena Praktikuma je 890 dinara (online verzija) ili 1.790 dinara (štampana verzija).

#1 Učenje matematike je za svakoga

#2 Učenje matematike od presudnog je značaja u ranom detinjstvu

#3 Učenje matematike prati napredak u razvoju

#4 Učenje matematike zavisi od delotvorne nastave