Mali Pitagora

Šta je program Mali Pitagora?

Program namenjen deci uzrasta od 3 do 7 godina koji utiče na razvoj logičko-matematičkog mišljenja.

Ovaj program osmišljen je od strane tima profesora matematike, pedagoga i psihologa.

Zašto da upišem svoje dete na ovaj program?

U uzrastu do 7 godina razvoj mozga je skoro završen, pa je veoma važno da u ovom periodu dete koristi svoje maksimalne kapacitete kako bi se oni dalje razvijali. Omogućavanje ranih susreta sa matematikom razvija kod dece poverenje u njihovu sposobnost da razumeju i koriste matematiku.

Kroz ovaj program usmerili smo decu u pravcu kritičkog mišljenja i primene konkretnih sadržaja na kreativan način. Jer, matematika pomaže deci da razviju sposobnosti poput istraživanja, fleksibilnosti, upornosti, mašte i radoznalosti.

Deca koja prođu programe od 3. do 7. godine stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike, razvijaju ljubav prema matematici i kroz školovanje nemaju teškoće.

Osim toga:

Sprečava se poremećaj pažnje i koncentracije u školskoj dobi;

Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja;

Sva deca ostvaruju pozitivne efekte od programa, a posebno je bitan za rano otkrivanje talenta kod dece i podsticanje njegovog razvoja.

Ko su predavači?

Predavači su profesori i pedagozi specijalizovani u domenu razvoja logičko – matematičkih veština kod dece u ranom razvoju.

Nela Spasojević, profesor matematike

Ivana Milunović, profesor matematike i računarstva

Dragana Veličković, diplomirani pedagog

Jelena Jovanović, diplomirani pedagog

Svetlana Grković, diplomirani pedagog

Kako izgleda jedan čas?

Čas se odvija u grupama od najviše 5 polaznika, uz individualni pristup radu, jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta. U nastavi se koriste didaktički materijali koji su izrađeni na osnovu iskustva i rada na razvoju logike kod dece uzrasta od 3. do 7. godine. Ovi materijali omogućavaju da dete kroz igru i na interesantan način savlada logičke veštine i reši prve matematičke zadatke.

Kako ću znati da li ovo koristi mom detetu?

Osim što ćete i sami primetiti napredak kod deteta, u svakom momentu pratićete rad na časovima kroz elektronski dosije koji poseduje svaki polaznik. Ovde možete videti šta je rađeno na času, kakve rezultate je Vaše dete pokazalo, koje su jače strane, a koje slabosti u znanju deteta.

Pogledajte primer elektronskog dosijea.

Kada i gde se održavaju časovi?

Časovi se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta, u Školi matematike 2plus2 na adresi Studentski trg 5 (Kolarčeva Zadužbina).

Nova lokacija: Jurija Gagarina 14a, naselje Belvil (zgrada Neven).

Kako da se prijavim?

Prijave za probni čas koji je besplatan se vrše putem linka za prijavu ili na telefon 064.224.5555

Koja je cena?

Mesečna školarina iznosi 3.000 dinara.