Mali Pitagora

Šta je program Mali Pitagora?

Program namenjen deci uzrasta od 3 do 7 godina koji utiče na razvoj logičko-matematičkog mišljenja i inteligencije kao koherentnog sistema.

Ovaj program osmišljen je od strane tima profesora matematike, pedagoga i psihologa.

Zašto da upišem svoje dete na ovaj program?

Deca preko ljudi koji ih okružuju rano dobijaju saznanja o matematici, u većini slučajeva na pogrešan način, i zbog toga povezuju matematiku samo sa računom i nečim sa čime većina ima poteškoće u školi … ili sa druge strane, ko je dobar “račundžija” on je “pametniji” od ostalih.

Savlađujući ovaj program deca dobijaju saznanja da su brojevi i račun sastavni deo matematike, ali da je matematika zapravo logičko povezivanje pojmova radi rešavanja problema.

Deca se uče da slobodno misle i donose zaključke samostalno. Uče se da svako može da ima svoj način dolaska do rešenja, a da svaki od tih načina može da bude tačan.

Deca koja prođu programe od 3. do 7. godine stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike, razvijaju ljubav prema matematici i poverenje u svoju sposobnost da razumeju i koriste matematiku.

Osim toga:

  • Sprečava se poremećaj pažnje i koncentracije;
  • Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja;
  • Razvijanje grafomotorike;
  • Sva deca ostvaruju pozitivne efekte od programa, a posebno je bitan za rano otkrivanje talenta kod dece i podsticanje njegovog razvoja.

Ko su predavači?

Predavači su profesori i pedagozi specijalizovani u domenu razvoja logičko – matematičkih veština kod dece u ranom razvoju.

Nela Spasojević, profesor matematike

Dragana Veličković, diplomirani pedagog

Svetlana Grković, diplomirani pedagog

Ivana Milunović, profesor matematike i računarstva

Vanja Radović, profesor matematike

Jelena Jakovljević, profesor matematike

Sanja Vuković, diplomirani pedagog

Kako izgleda jedan čas?

Čas se odvija u grupama od najviše 5 polaznika, uz individualni pristup radu, jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta. U nastavi se koriste didaktički materijali koji su izrađeni na osnovu iskustva i rada na razvoju logike kod dece uzrasta od 3. do 7. godine. Ovi materijali omogućavaju da dete kroz igru i na interesantan način savlada logičke veštine i reši prve matematičke zadatke.

Kako ću znati da li ovo koristi mom detetu?

Osim što ćete i sami primetiti napredak kod deteta, u svakom momentu pratićete rad na časovima kroz elektronski dosije koji poseduje svaki polaznik. Ovde možete videti šta je rađeno na času, kakve rezultate je Vaše dete pokazalo, koje su jače strane, a koje slabosti u znanju deteta.

Pogledajte primer elektronskog dosijea.

Kada i gde se održavaju časovi?

Časovi se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta, u Školi matematike 2plus2 na adresi Studentski trg 5 (Kolarčeva Zadužbina) i Jurija Gagarina 14a, naselje Belvil (zgrada Neven), kao i na novoj lokaciji:

KC Čukarica, Turgenjevljeva br.5

Kako da se prijavim?

Prijave za probni čas koji je besplatan se vrše putem linka za prijavu ili na telefon 064.224.5555

Koja je cena?

Mesečna školarina iznosi 3.400 dinara.